Obec Jatov
Jatov 190
Dátum: 09.05.2017
Poznámka:
Obec Muráň
Muráň 329, Muráň
Dátum: 09.05.2017
Poznámka:
Obec Kalná nad Hronom
Červenej armády 55, Kalná nad Hronom
Dátum: 09.05.2017
Poznámka:
Obec Malý Šariš
Malý Šariš 104, Prešov
Dátum: 09.05.2017
Poznámka:
Obec Bádice
Obchodná 137, Bádice
Dátum: 09.05.2017
Poznámka:
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 10.05.2017
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 006/24093/2017/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Obec Jarovnice
Jarovnice 223
Dátum: 10.05.2017
Poznámka:
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica
Dátum: 23.05.2017
Poznámka:
Hajná Lenka
Považská Teplá 346, Považská Bystrica
Dátum: 23.05.2017
Poznámka:
NEAS ENERGY A/S
Sasinkova 6, Bratislava
Dátum: 05.06.2017
Poznámka:
GAZEL s. r. o.
Záhumenná 287/86 , Bratislava - mestská časť Čunovo
Dátum: 05.06.2017
Poznámka:
Axpo Slovensko a Česko, s.r.o.
Pribinova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 05.06.2017
Poznámka:
GetWell a.s.
Hlavná 561, Kolíňany
Dátum: 05.06.2017
Poznámka:
Obec Tuchyňa
Tuchyňa 205, Tuchyňa
Dátum: 07.06.2017
Poznámka:
Obec Jasenica
Jasenica 130, Jasenica
Dátum: 07.06.2017
Poznámka:
Obec Pohranice
Pohranice, Pohranice
Dátum: 07.06.2017
Poznámka:
Obec Mošurov
Mošurov 15, Terňa
Dátum: 07.06.2017
Poznámka:
Obec Telgárt
Telgárt 70 , Telgárt
Dátum: 07.06.2017
Poznámka:
Obec Podhorie
Podhorie 50 , Podhorie
Dátum: 07.06.2017
Poznámka:
Obec Drienovo
Drienovo 55, Čabradský Vrbovok
Dátum: 07.06.2017
Poznámka: