ALLFINE s. r. o.
Karadžičova 8/A, Bratislava
Dátum: 21.10.2022
Poznámka:
Obec Hubina
Hubina č. 169, Moravany nad Váhom
Dátum: 24.02.2022
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 15.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 017/31553/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
BIOPEL, a. s.
Kysucký Lieskovec 847, Kysucký Lieskovec
Dátum: 16.02.2023
Poznámka:
Advalux s. r. o.
Špitálska 53 , Bratislava
Dátum: 11.08.2023
Poznámka:
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 04.09.2023
Poznámka:
Obec Budmerice
Budmerice 534, Budmerice
Dátum: 02.08.2023
Poznámka:
LINTOS s.r.o.
Zámocká 3, Bratislava
Dátum: 15.02.2024
Poznámka:
Stavebné bytové družstvo Lučenec
Št. Moyzesa 47, Lučenec
Dátum: 12.04.2017
Poznámka:
RELCO SLOVAKIA s.r.o.
Chotárna 15, Nitra
Dátum: 17.08.2017
Poznámka:
Marpin reality, s.r.o.
Kukučínova 573, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 20.09.2017
Poznámka:
Obec Čaňa
Oslobodieľov 22, Čaňa
Dátum: 09.05.2017
Poznámka:
STEFE Trnava, s. r. o.
Františkánska 16, Trnava
Dátum: 21.03.2018
Poznámka:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 05.09.2018
Poznámka:
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 16.08.2018
Poznámka:
Proxima servis s.r.o.
Mostná 29, Nitra
Dátum: 30.01.2019
Poznámka:
KoM-SOLUTION GmbH
Leipziger Platz 3, Berlin
Dátum: 13.03.2019
Poznámka:
AT - SOLID s.r.o.
Údolná 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 09.12.2019
Poznámka:
Sev.en EC, a.s.
K Elektrárně 227, Chvaletice
Dátum: 04.02.2020
Poznámka:
SLOBYTERM spol. s r.o.
Levočská 20, Stará Ľubovňa
Dátum: 24.03.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 005/9762/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.