ENSTRA Power Generation a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 04.09.2023
Poznámka:
Obec Valaská
Námestie 1. mája 8, Valaská
Dátum: 02.08.2023
Poznámka:
LOZORNO spol. s r. o.
Hlavná 1, Lozorno
Dátum: 09.02.2024
Poznámka:
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 12.04.2017
Poznámka:
RIGHT POWER, a.s.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 31.07.2017
Poznámka:
TATRAK, s.r.o.
J. Jonáša 7, Bratislava
Dátum: 20.09.2017
Poznámka:
Obec Žirany
Žirany 194, Žirany
Dátum: 02.05.2017
Poznámka:
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 29.03.2018
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 010/13079/2018/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Obchodné centrum ZORA, spol. s r.o.
Družstevná 5, Šurany
Dátum: 05.09.2018
Poznámka:
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 16.08.2018
Poznámka:
TOMA, s. r. o.
Gorkého 2019, Topoľčany
Dátum: 29.01.2019
Poznámka:
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50, Ľubľana
Dátum: 13.03.2019
Poznámka:
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
Dátum: 18.10.2019
Poznámka:
Freepoint Commodities Europe LLP
62 Buckingham Gate, Londýn
Dátum: 04.02.2020
Poznámka:
MEDIC PARK, s.r.o.
Tačevská 43, Bardejov
Dátum: 16.03.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 004/8526/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Obec Stará Kremnička
198, Stará Kremnička
Dátum: 08.03.2021
Poznámka:
BioREn s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou
Dátum: 08.02.2022
Poznámka:
Forable s.r.o.
Nám. sv. Imricha 923/21, Štúrovo
Dátum: 25.02.2022
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 016/11504/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 07.10.2022
Poznámka: