RE,s.r.o.
Rebarborová 47, Bratislava
Dátum: 20.09.2017
Poznámka:
Obec Klokočov
Klokočov 962
Dátum: 02.05.2017
Poznámka:
Ganz Set SK s.r.o.
J. Kármána 18/11, Lučenec
Dátum: 28.02.2018
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinická 14, Myjava
Dátum: 05.09.2018
Poznámka:
Solar Ketron s. r. o.
Pekná cesta 15, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 16.08.2018
Poznámka:
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz, a.s.)
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 29.01.2019
Poznámka:
Enepa Trade s.r.o.
Ovocný trh 580/2, Praha 1
Dátum: 27.02.2019
Poznámka:
Mestská teplárenská spoločnosť a.s., skrátený názov: MTS a.s.
Palárikova 88, Čadca
Dátum: 21.10.2019
Poznámka:
EMEL energy a.s.
Polešovice 242, Polešovice
Dátum: 04.02.2020
Poznámka:
MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.
Nábrežie Oravy 625/12, Dolný Kubín
Dátum: 03.03.2021
Poznámka:
BPS Juh, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 07.12.2021
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 19.12.2022
Poznámka:
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1/939, Štúrovo
Dátum: 08.02.2022
Poznámka:
ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o.
Wilsonovo nábr. 64, Nitra
Dátum: 25.02.2022
Poznámka:
FIN.M.O.S., a.s.
Pekná cesta 19, Bratislava
Dátum: 07.10.2022
Poznámka:
CAMASE, a.s.
Pražská 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 21.10.2022
Poznámka:
Obec Drahovce
Hlavná 429/127, Drahovce
Dátum: 24.02.2022
Poznámka:
EUROCOM Investment, s.r.o.
136, Bešeňová
Dátum: 14.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 018/31600/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 14.02.2023
Poznámka:
Mestská teplárenská spoločnosť a.s., skrátený názov: MTS a.s.
Palárikova 88, Čadca
Dátum: 11.08.2023
Poznámka: