MET Slovakia, a. s.
Rajská 7, Bratislava
Dátum: 18.02.2021
Poznámka:
LOZORNO spol. s r. o.
Hlavná 1, Lozorno
Dátum: 01.02.2021
Poznámka:
BPS Sladkovicovo, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
STEEL MAXX, s.r.o.
Štós 209, Štós
Dátum: 18.02.2022
Poznámka:
BYTOS, s.r.o.
Pod Sokolice 514/17, Trenčín
Dátum: 01.02.2022
Poznámka:
TWL trading & services, s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 24.02.2022
Poznámka:
TOMPERA, s.r.o.
Za dolným mlynom 85/51, Košice
Dátum: 28.09.2022
Poznámka:
ELBIOGAS s. r. o.
Gorazdova 34, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 05.10.2022
Poznámka:
Obec Dubodiel
Dubodiel 33, Dubodiel
Dátum: 24.02.2022
Poznámka:
D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 14.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 025/32191/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 24.01.2023
Poznámka:
FVE Management s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 14, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 11.08.2023
Poznámka:
LC beta sk s. r. o.
Štúrova 2341/4 , Liptovský Mikuláš
Dátum: 17.08.2023
Poznámka:
Obec Hoste
Hoste 93
Dátum: 01.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 015/30892/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, Žilina
Dátum: 12.04.2017
Poznámka:
Your energy, a. s.
Farebná 2475/44, Bratislava
Dátum: 19.06.2017
Poznámka:
ALLFINE s. r. o.
Karadžičova 8/A, Bratislava
Dátum: 20.09.2017
Poznámka:
Obec Kamienka
Kamienka 123, Kamienka
Dátum: 02.05.2017
Poznámka:
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o.
Námestie sv. Jakuba 1/1, Veľký Šariš
Dátum: 26.02.2018
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 008/9837/2018/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
Fučíkova 460/254, Sládkovičovo
Dátum: 16.01.2018
Poznámka: