MORUS, s.r.o.
Ul. Teheleň 460, Partizánska Ľupča
Dátum: 20.09.2017
Poznámka:
Obec Kalná nad Hronom
Červenej armády 55, Kalná nad Hronom
Dátum: 09.05.2017
Poznámka:
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 14.03.2018
Poznámka:
Plastika, a.s.
Novozámocká 222, Nitra
Dátum: 06.09.2018
Poznámka:
AT GEMER, spol. s r.o.
Šafárikova 124, Rožňava
Dátum: 16.08.2018
Poznámka:
Zoologická záhrada Bratislava, skrátený názov: ZOO Bratislava
Mlynská dolina 1A, Bratislava
Dátum: 05.02.2019
Poznámka:
MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szentendrei út 207-209, Budapešť
Dátum: 29.03.2019
Poznámka:
Nordest Slovensko, s.r.o.
Gusevova 1415/6, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 04.02.2020
Poznámka:
Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o.
Rybárska 92/15, Nemšová
Dátum: 07.04.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 006/10813/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Obec Stará Lehota
Stará Lehota 35
Dátum: 08.03.2021
Poznámka:
BPS Ladomirová, s. r. o. v konkurze
Račianska 66, Bratislava
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
GoldenSUN Slovakia, s.r.o.
1. mája 1945/55, Liptovský Mikuláš
Dátum: 08.03.2022
Poznámka:
MASH CORPORATION, s.r.o.
Jarmočná 33, Modrý Kameň
Dátum: 07.10.2022
Poznámka:
Energy Edge ZC s. r. o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 15.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 024/32245/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 28.03.2023
Poznámka:
Prometheus Energy s.r.o.
Mostová 2 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 28.09.2023
Poznámka:
CentroMet s.r.o.
Tolstého 28, Košice-Sever
Dátum: 21.08.2023
Poznámka:
CAMASE, a.s.
Pražská 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 24.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0008/2023/T-SD (PDF)
Obec Dúbravy
Dúbravy 196
Dátum: 04.08.2023
Poznámka:
BYHOS, spol. s r.o.
Mlynská 20, Stropkov
Dátum: 28.02.2024
Poznámka: