Letisko Košice - Airport Košice a.s.
Letisko Košice, Košice IV
Dátum: 13.09.2018
Poznámka:
Lexus s. r. o.
Pekná cesta 15, Bratislava
Dátum: 16.08.2018
Poznámka:
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 30.01.2019
Poznámka:
RD CZ Energy s.r.o.
U vršovického nádraží 99/24, Praha 10
Dátum: 29.03.2019
Poznámka:
BPS Hubice, s. r. o.
Trnavská cesta 1050, Leopoldov
Dátum: 09.12.2019
Poznámka:
LEVIATAN ENERGY PLUS s. r. o.
Železničná 26A, Senec
Dátum: 04.02.2020
Poznámka:
ZSE Development, s.r.o.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 31.03.2021
Poznámka:
ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
Dátum: 15.02.2021
Poznámka:
ALLFINE s. r. o.
Karadžičova 8/A, Bratislava
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 03.03.2022
Poznámka:
GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje z zemeljskim plinom
Cesta Ljubljanske brigade 11, p. p. 3706, Ľubľana
Dátum: 24.02.2022
Poznámka:
Obec Horný Vadičov
Horný Vadičov 160
Dátum: 25.02.2022
Poznámka:
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 15.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 019/31153/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
Široká 4285, Poprad
Dátum: 09.03.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 008/12064/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Enviro Energy s.r.o.
Klenová 11, Bratislava
Dátum: 21.08.2023
Poznámka:
E - RAN TZB, s. r. o.
Astrová 2/A, Bratislava
Dátum: 04.09.2023
Poznámka:
Obec Teplička
Teplička 83, Teplička
Dátum: 04.08.2023
Poznámka:
OVKS SOCHOŇ, s. r. o.
Kočovce 280, Kočovce
Dátum: 21.02.2024
Poznámka:
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica
Dátum: 23.05.2017
Poznámka:
Ges, s.r.o.
Bratislavská 29, Trnava
Dátum: 17.08.2017
Poznámka: