ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 17.01.2017
Poznámka:
SE Predaj, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 16.01.2017
Poznámka:
NEAS ENERGY A/S
Sasinkova 6, Bratislava
Dátum: 05.06.2017
Poznámka:
EnergoTerra, s.r.o.
Bezručova 15, Poprad
Dátum: 20.09.2017
Poznámka:
Obec Andrejová
Andrejová 39, Šarišské Čierne
Dátum: 02.05.2017
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 16.02.2018
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 007/8657/2018/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
REALTY MANAGEMENT spol. s r.o.
Rákoš 28 , Zvolen
Dátum: 16.01.2018
Poznámka:
ALLFINE s. r. o.
Karadžičova 8/A, Bratislava
Dátum: 16.08.2018
Poznámka:
Kanalizácia M & M, s.r.o.
Bratislavská 96, Most pri Bratislave
Dátum: 13.04.2018
Poznámka:
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, Košice
Dátum: 25.01.2019
Poznámka:
ArcelorMittal Energy SCA
24-26, Boulevard d’Avranches, Luxembourg
Dátum: 19.02.2019
Poznámka:
Lexus s. r. o.
Pekná cesta 15, Bratislava
Dátum: 21.10.2019
Poznámka:
TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok
Dátum: 27.01.2020
Poznámka:
TOMPERA, s.r.o.
Za dolným mlynom 85/51, Košice
Dátum: 15.12.2020
Poznámka:
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 28.01.2021
Poznámka:
Obec Lackov
Lackov č. 20, Lackov
Dátum: 01.02.2021
Poznámka:
ENSTRA Power Generation a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
Mesto Nováky
Námestie SNP 349/10, Nováky
Dátum: 09.03.2021
Poznámka:
RDB s.r.o.
Budulovská 29, Moldava nad Bodvou
Dátum: 11.02.2022
Poznámka:
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B. Lukáča 25, Komárno
Dátum: 03.01.2022
Poznámka: