TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 20.10.2008
Poznámka:
TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 02.12.2005
Poznámka:
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 05.05.2011
Poznámka:
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 02.03.2006
Poznámka:
SPP - preprava, a.s.
Mlynské nivy 42, Bratislava
Dátum: 16.05.2007
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 21.12.2011
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 29.11.2010
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 16.01.2009
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 15.02.2010
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 12.07.2007
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 31.01.2013
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 09.11.2005
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 04.10.2005
Poznámka:
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.)
Továrenská 210, Tlmače
Dátum: 13.10.2005
Poznámka:
Slovenská paroplynová spoločnosť, a.s.
Bystrická cesta 13, Ružomberok
Dátum: 20.01.2006
Poznámka:
Ružomberská energetická spoločnosť, a.s. (v skratke R.E.S.,a.s.)
Textilná 23, Ružomberok
Dátum: 26.07.2006
Poznámka:
RoTTeL, s.r.o. v konkurze
Petrovanská 34, PREŠOV
Dátum: 09.11.2010
Poznámka:
RoTTeL, s.r.o. v konkurze
Petrovanská 34, PREŠOV
Dátum: 30.07.2007
Poznámka:
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 09.11.2010
Poznámka:
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 18.10.2007
Poznámka: