Kappa Štúrovo, a.s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 26.09.2005
Poznámka:
OZETA NEO, a.s.
Veľkomoravská 9, Trenčín
Dátum: 13.01.2006
Poznámka:
KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 03.01.2007
Poznámka:
Družstvo PD-21
Tranovského 51, Bratislava
Dátum: 14.04.2008
Poznámka:
NCHZ Energetika, a.s.
M.R. Štefánika 1, Nováky
Dátum: 12.01.2009
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 15.02.2010
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 10.03.2011
Poznámka:
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad
Dátum: 04.05.2012
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 24.01.2013
Poznámka:
CHIRANA-PREMA Energetika, a.s.
nám. Dr.Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 26.09.2005
Poznámka:
Slovenská paroplynová spoločnosť, a.s.
Bystrická cesta 13, Ružomberok
Dátum: 20.01.2006
Poznámka:
GEON ENERGY, s. r. o.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 14.03.2007
Poznámka:
NAFTA a.s.
Votrubova 1, Bratislava
Dátum: 26.05.2008
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 16.01.2009
Poznámka:
POZAGAS a.s.
Malé námestie 1, Malacky
Dátum: 26.04.2010
Poznámka:
Novácka Energetika, a.s.
M. R. Štefánika 1, Nováky
Dátum: 28.03.2011
Poznámka:
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 23.05.2012
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 31.01.2013
Poznámka:
ŽOS Vrútky a.s.
Dielenská Kružná 2, Vrútky
Dátum: 26.09.2005
Poznámka:
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 02.03.2006
Poznámka: