ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 30.07.2021
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 15.07.2021
Poznámka:
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 21.06.2021
Poznámka:
CAPITAL-ALLIANCE s.r.o.
Vágašská 629/32, Dolné Lefantovce
Dátum: 17.06.2021
Poznámka:
TERAPO, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, Banská Bystrica
Dátum: 16.06.2021
Poznámka:
Nano Energies Slovensko s.r.o.
Twin city C, Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 31.05.2021
Poznámka:
GAZPROM MARKETING & TRADING LIMITED
Triton Street 20, Londýn
Dátum: 31.05.2021
Poznámka:
DTEK TRADING SA
Rue de Lausanne 17, Ženeva
Dátum: 25.05.2021
Poznámka:
D. TRADING INTERNATIONAL SA
Neuhofstrasse 24, Baar
Dátum: 24.05.2021
Poznámka:
SK Energy, s.r.o.
Račianska 153, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 13.05.2021
Poznámka:
ENERGO - AQUA a.s.
Trenčianske Biskupice 7051, Trenčín
Dátum: 27.04.2021
Poznámka:
Druhá prenosová, s. r. o.
Kolonáda Bojnice 944, Bojnice
Dátum: 13.04.2021
Poznámka:
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 13.04.2021
Poznámka:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice
Dátum: 07.04.2021
Poznámka:
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 31.03.2021
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 29.03.2021
Poznámka:
ECOSTART, a.s.
ES Badín 666, Badín
Dátum: 17.03.2021
Poznámka:
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 17.03.2021
Poznámka:
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 23.02.2021
Poznámka:
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 16.02.2021
Poznámka: