HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 27.12.2021
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 27.12.2021
Poznámka:
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 21.12.2021
Poznámka:
FVE Management s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 14, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
DG-energy, a. s.
Slávičie údolie 6 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 06.12.2021
Poznámka:
MVE Tekov, s.r.o.
Dohňany 464 , Dohňany
Dátum: 06.12.2021
Poznámka:
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 06.12.2021
Poznámka:
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 03.12.2021
Poznámka:
Vitol Gas and Power B.V.
K.P. van der Mandelelaan 130, Rotterdam
Dátum: 09.11.2021
Poznámka:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 09.11.2021
Poznámka:
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 25.10.2021
Poznámka:
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 25.10.2021
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 18.10.2021
Poznámka:
VEGUM a. s.
Gumárenská 337, Dolné Vestenice
Dátum: 12.10.2021
Poznámka:
ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 07.10.2021
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 27.09.2021
Poznámka:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 24.09.2021
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 22.09.2021
Poznámka:
TRAFO ENERGY s.r.o.
Ventúrska 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 08.09.2021
Poznámka: