Advanced Power Slovakia s.r.o.
Hlavné námestie 3, Bratislava
Dátum: 21.10.2005
Poznámka:
MEVAK a.s.
Biovetská 32, Nitra
Dátum: 24.10.2005
Poznámka:
MEVAK a.s.
Biovetská 32, Nitra
Dátum: 05.05.2009
Poznámka:
PPA Power s.r.o.
Sládkovičova 47, Banská Bystrica
Dátum: 27.10.2005
Poznámka:
PPA Power s.r.o.
Sládkovičova 47, Banská Bystrica
Dátum: 02.01.2008
Poznámka:
PPA Power s.r.o.
Sládkovičova 47, Banská Bystrica
Dátum: 01.01.2009
Poznámka:
VelveTex, a.s.
Veľkomoravská 9, Trenčín
Dátum: 27.10.2005
Poznámka:
VelveTex, a.s.
Veľkomoravská 9, Trenčín
Dátum: 16.04.2007
Poznámka:
VelveTex, a.s.
Veľkomoravská 9, Trenčín
Dátum: 13.10.2008
Poznámka:
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr.Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 28.10.2005
Poznámka:
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr.Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 08.06.2011
Poznámka:
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr.Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 24.08.2022
Poznámka:
Holcim (Slovensko) a.s.
, Rohožník
Dátum: 28.10.2005
Poznámka:
Holcim (Slovensko) a.s.
, Rohožník
Dátum: 05.10.2011
Poznámka:
Holcim (Slovensko) a.s.
, Rohožník
Dátum: 14.10.2014
Poznámka:
CRH (Slovensko) a.s.
, Rohožník
Dátum: 14.10.2015
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Žilina, Pri Rajčianke 2927/8
Dátum: 31.10.2005
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Ulica republiky 5,, Žilina
Dátum: 12.06.2007
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Ulica republiky 5,, Žilina
Dátum: 28.05.2010
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 26.01.2011
Poznámka: