Energy Alliance Slovakia s.r.o.
Komenského 5, Trenčín
Dátum: 07.10.2005
Poznámka:
Považský cukor a.s.
Cukrovarská 311/9, Trenčianska Teplá
Dátum: 18.11.2005
Poznámka:
Považský cukor a.s.
Cukrovarská 311/9, Trenčianska Teplá
Dátum: 01.07.2011
Poznámka:
Považský cukor a.s.
Cukrovarská 311/9, Trenčianska Teplá
Dátum: 05.02.2013
Poznámka:
Energy Snina, a.s.
Strojárska 4435, Snina
Dátum: 13.10.2005
Poznámka:
Energy Snina, a.s.
Strojárska 4435, Snina
Dátum: 21.03.2006
Poznámka:
Energy Snina, a.s.
Strojárska 4435, Snina
Dátum: 07.05.2009
Poznámka:
Energy Snina, a.s.
Strojárska 4435, Snina
Dátum: 26.05.2011
Poznámka:
Energy Snina, a.s.
Strojárska 4435, Snina
Dátum: 23.10.2013
Poznámka:
ENECOM, s.r.o.
Revolučná 3548/29, Bratislava
Dátum: 18.10.2005
Poznámka:
ENECOM, s.r.o.
Revolučná 3548/29, Bratislava
Dátum: 24.04.2007
Poznámka:
OXYS Equity, s. r. o.
Rosná 42, Senec
Dátum: 18.10.2005
Poznámka:
OXYS Equity, s. r. o.
Rosná 42, Senec
Dátum: 04.06.2010
Poznámka:
SHP Harmanec, a.s.
, Harmanec
Dátum: 19.10.2005
Poznámka:
SHP Harmanec, a.s.
, Harmanec
Dátum: 09.10.2006
Poznámka:
SHP Harmanec, a.s.
, Harmanec
Dátum: 02.06.2009
Poznámka:
Chirana-Dental, s.r.o.
Vrbovská cesta 17, Piešťany
Dátum: 20.10.2005
Poznámka:
EnPower Trade, s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, Bratislava
Dátum: 21.10.2005
Poznámka:
EnPower Trade, s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, Bratislava
Dátum: 19.01.2006
Poznámka:
EnPower Trade, s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, Bratislava
Dátum: 25.06.2009
Poznámka: