Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 18.08.2005
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 04.06.2007
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 16.05.2011
Poznámka:
Východoslovenská energetika Holding a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 04.07.2014
Poznámka:
SLOVENSKÁ ENERGIA a.s.
Na Podskalku 2, Humenné
Dátum: 23.08.2005
Poznámka:
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 26.08.2005
Poznámka:
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 28.07.2008
Poznámka:
E.ON Global Commodities SE
Holzstrasse 6, Düsseldorf
Dátum: 26.08.2005
Poznámka:
E.ON Global Commodities SE
Holzstrasse 6, Düsseldorf
Dátum: 02.10.2006
Poznámka:
E.ON Global Commodities SE
Holzstrasse 6, Düsseldorf
Dátum: 18.03.2008
Poznámka:
E.ON Global Commodities SE
Holzstrasse 6, Düsseldorf
Dátum: 18.09.2009
Poznámka:
E.ON Global Commodities SE
Holzstrasse 6, Düsseldorf
Dátum: 11.11.2009
Poznámka:
E.ON Global Commodities SE
Holzstrasse 6, Düsseldorf
Dátum: 20.08.2012
Poznámka:
E.ON Global Commodities SE
Holzstrasse 6, Düsseldorf
Dátum: 13.11.2012
Poznámka:
E.ON Global Commodities SE
Holzstrasse 6, Düsseldorf
Dátum: 22.03.2013
Poznámka:
CHAMOIS LEATHER - IMPORT & EXPORT spol. s r.o.
Budatínska 35, Bratislava
Dátum: 26.08.2005
Poznámka:
SLOVENERGO spol. s r.o.
Ružová dolina 10, Bratislava
Dátum: 06.09.2005
Poznámka:
SLOVENERGO spol. s r.o.
Ružová dolina 10, Bratislava
Dátum: 07.02.2007
Poznámka:
SLOVENERGO spol. s r.o.
Ružová dolina 10, Bratislava
Dátum: 02.09.2009
Poznámka:
POLUS Tower 2, a.s.
Vajnorská 100/B, Bratislava
Dátum: 26.08.2005
Poznámka: