Environmental s.r.o.
Karpatská 18, Bratislava
Dátum: 25.09.2012
Poznámka:
EURO POWER s.r.o.
Ružinovská 1, Bratislava
Dátum: 16.11.2005
Poznámka:
NIBACO a.s.
Mlynské nivy 56, Bratislava 26
Dátum: 21.11.2005
Poznámka:
NIBACO a.s.
Mlynské nivy 56, Bratislava 26
Dátum: 22.11.2007
Poznámka:
MIDOS BB, s.r.o.
Kolónia Hviezda 1, Martin
Dátum: 21.11.2005
Poznámka:
A.En. Gas a. s.
A. Kmeťa 17, Martin
Dátum: 21.11.2005
Poznámka:
A.En. Slovensko s.r.o.
A. Kmeťa 17, Martin
Dátum: 12.03.2009
Poznámka:
A.En. Slovensko s.r.o.
A. Kmeťa 17, Martin
Dátum: 08.06.2011
Poznámka:
ENERGOSAM, s.r.o.
Kpt. M. Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 21.11.2005
Poznámka:
ENERGOSAM, s.r.o.
Kpt. M. Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 23.01.2006
Poznámka:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 22.11.2005
Poznámka:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 21.05.2007
Poznámka:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 11.06.2010
Poznámka:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 24.08.2010
Poznámka:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 03.11.2011
Poznámka:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 25.09.2012
Poznámka:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 26.02.2015
Poznámka:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 15.10.2018
Poznámka:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 10.01.2019
Poznámka:
Letisko Košice - Airport Košice a.s.
Letisko Košice, Košice IV
Dátum: 21.11.2005
Poznámka: