Slovenská paroplynová spoločnosť, a.s.
Bystrická cesta 13, Ružomberok
Dátum: 05.05.2005
Poznámka:
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 06.05.2005
Poznámka:
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 17.01.2006
Poznámka:
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 28.05.2008
Poznámka:
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 15.08.2008
Poznámka:
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 27.07.2009
Poznámka:
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 16.12.2009
Poznámka:
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 04.02.2010
Poznámka:
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 27.10.2011
Poznámka:
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 30.01.2014
Poznámka:
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 18.12.2014
Poznámka:
AMARANT HOLDING, s.r.o.
Jilemnického 18, Michalovce
Dátum: 06.05.2005
Poznámka:
Ezpada s.r.o., organizačná zložka
Mostová 2, Bratislava
Dátum: 09.05.2005
Poznámka:
Ezpada s.r.o., organizačná zložka
Mostová 2, Bratislava
Dátum: 18.07.2007
Poznámka:
Ezpada s.r.o., organizačná zložka
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava
Dátum: 19.07.2011
Poznámka:
Ezpada s.r.o., organizačná zložka
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava
Dátum: 03.11.2011
Poznámka:
Ezpada s.r.o., organizačná zložka
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava
Dátum: 08.10.2012
Poznámka:
Letisko Piešťany, a.s.
Žilinská cesta 597/81, Piešťany
Dátum: 13.05.2005
Poznámka:
Letisko Piešťany, a.s.
Žilinská cesta 597/81, Piešťany
Dátum: 20.04.2007
Poznámka:
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Gorkého 3, Bratislava
Dátum: 24.05.2005
Poznámka: