Obec Trnovec nad Váhom
Trnovec nad Váhom 587, Trnovec nad Váhom
0017/2024/V-RG
Dátum: 02.04.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
0018/2024/V-RG
Dátum: 11.04.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
Obec Poráč
Poráč 61, Poráč
0019/2024/V-RG
Dátum: 23.04.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Považská Bystrica
0020/2024/V-RG
Dátum: 06.05.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Obec Vyškovce nad Ipľom
Vyškovce nad Ipľom 132, Vyškovce nad Ipľom
0022/2024/V-RG
Dátum: 10.05.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Malženice
Malženice 294, Malženice
0021/2024/V-RG
Dátum: 10.05.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Hronské Kosihy
Hronské Kosihy 61, Hronské Kosihy
0023/2024/V-RG
Dátum: 17.05.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou