,
0029/2024/V-RG
Dátum: 15.07.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Prašice
1. mája 142, Prašice
0028/2024/V-RG
Dátum: 27.06.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
0026/2024/V-RG
Dátum: 14.06.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Obec Nový Život
Eliášovce 55, Nový Život
0027/2024/V-RG
Dátum: 14.06.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Hažlín
Hlavná 200, Hažlín
0025/2024/V-RG
Dátum: 11.06.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Trenč
Trenč 11, Trenč
0024/2024/V-RG
Dátum: 07.06.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Hronské Kosihy
Hronské Kosihy 61, Hronské Kosihy
0023/2024/V-RG
Dátum: 17.05.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Vyškovce nad Ipľom
Vyškovce nad Ipľom 132, Vyškovce nad Ipľom
0022/2024/V-RG
Dátum: 10.05.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Malženice
Malženice 294, Malženice
0021/2024/V-RG
Dátum: 10.05.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Považská Bystrica
0020/2024/V-RG
Dátum: 06.05.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Obec Poráč
Poráč 61, Poráč
0019/2024/V-RG
Dátum: 23.04.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
0018/2024/V-RG
Dátum: 11.04.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
Obec Trnovec nad Váhom
Trnovec nad Váhom 587, Trnovec nad Váhom
0017/2024/V-RG
Dátum: 02.04.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Obec Malé Zlievce
, Malé Zlievce 75
0015/2024/V-RG
Dátum: 27.03.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Obec Uhorské
, Uhorské 8
0016/2024/V-RG
Dátum: 27.03.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Obec Raslavice
Hlavná 154, Raslavice
0014/2024/V-RG
Dátum: 18.03.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Veľký Biel
Železničná 76, Veľký Biel
0013/2024/V-RG
Dátum: 08.03.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
Obec Nitrica
Nitrica 489, Nitrica
0011/2024/V-RG
Dátum: 08.03.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Betlanovce
Betlanovce 23, Betlanovce
0012/2024/V-RG
Dátum: 08.03.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Petrovce
Petrovce 89, Hanušovce nad Topľou
0010/2024/V-RG
Dátum: 07.03.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu