Obec Domaňovce
Domaňovce 92, Domaňovce
0113/2023/V-RG
Dátum: 12.12.2023
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Šarišská Trstená
Šarišská Trstená 42, Šarišská Trstená
0112/2023/V-RG
Dátum: 12.12.2023
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
0111/2023/V-RG
Dátum: 12.12.2023
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
VaK Trblavina s.r.o.
Jiráskova 168, Stará Turá
0114/2023/V-RG
Dátum: 13.12.2023
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
Novozámocká 222C, Nitra
0001/2024/V-RG
Dátum: 10.01.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Regionálna vodárenská s.r.o.
Panenská 7, Bratislava
0002/2024/V-RG
Dátum: 17.01.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Fričovce
Fričovce 34, Fričovce
0003/2024/V-RG
Dátum: 22.01.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Jaslovské Bohunice
Nám. Sv. Michala 36/10A, Jaslovské Bohunice
0004/2024/V-RG
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
0005/2024/V-RG
Dátum: 14.02.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie
, Vyšné Hágy 1
0006/2024/V-RG
Dátum: 16.02.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
OVKS SOCHOŇ, s. r. o.
280, Kočovce
0007/2024/V-RG
Dátum: 28.02.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
0008/2024/V-RG
Dátum: 29.02.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
0009/2024/V-RG
Dátum: 05.03.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Obec Petrovce
Petrovce 89, Hanušovce nad Topľou
0010/2024/V-RG
Dátum: 07.03.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Obec Veľký Biel
Železničná 76, Veľký Biel
0013/2024/V-RG
Dátum: 08.03.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
Obec Nitrica
Nitrica 489, Nitrica
0011/2024/V-RG
Dátum: 08.03.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Betlanovce
Betlanovce 23, Betlanovce
0012/2024/V-RG
Dátum: 08.03.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Raslavice
Hlavná 154, Raslavice
0014/2024/V-RG
Dátum: 18.03.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Malé Zlievce
, Malé Zlievce 75
0015/2024/V-RG
Dátum: 27.03.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Obec Uhorské
, Uhorské 8
0016/2024/V-RG
Dátum: 27.03.2024
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu