Obec Leľa
Leľa 154, Kamenica nad Hronom
0093/2023/V-RG
Dátum: 18.09.2023
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Lukáčovce
Na Tŕnie 2, Lukáčovce
0091/2023/V-RG
Dátum: 18.09.2023
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Rastislavice
Rastislavice 27, Rastislavice
0092/2023/V-RG
Dátum: 18.09.2023
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Rišňovce
, Rišňovce 259
0094/2023/V-RG
Dátum: 18.09.2023
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Šurianky
Hlavná 54, Šurianky
0090/2023/V-RG
Dátum: 18.09.2023
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Urmince
Urmince 493, Urmince
0096/2023/V-RG
Dátum: 18.09.2023
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Alekšince
, Alekšince
0097/2023/V-RG
Dátum: 19.09.2023
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Báb
Báb č. 465, Báb
0098/2023/V-RG
Dátum: 19.09.2023
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Podhorany
Mechenice 51, Podhorany pri Nitre
0099/2023/V-RG
Dátum: 19.09.2023
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Spišské Hanušovce
Spišské Hanušovce č. 97, Spišské Hanušovce
0101/2023/V-RG
Dátum: 19.09.2023
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Zbehy
, Zbehy 69
0100/2023/V-RG
Dátum: 19.09.2023
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Štitáre
Pri prameni 14, Štitáre
0103/2023/V-RG
Dátum: 22.09.2023
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
Pri Váhu 6, Ružomberok
0102/2023/V-RG
Dátum: 22.09.2023
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Obec Lehota
, Lehota 16
0105/2023/V-RG
Dátum: 26.09.2023
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Tesárske Mlyňany
Hlavná 647/96, Tesárske Mlyňany
0104/2023/V-RG
Dátum: 26.09.2023
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Horné Trhovište
, Horné Trhovište 73
0107/2023/V-RG
Dátum: 12.10.2023
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
0106/2023/V-RG
Dátum: 12.10.2023
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
Obec Parchovany
Hlavná ulica 470/22, Parchovany
0108/2023/V-RG
Dátum: 23.10.2023
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
0109/2023/V-RG
Dátum: 01.12.2023
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
FORTISCHEM a. s.
M. R. Štefánika 1, Nováky
0110/2023/V-RG
Dátum: 01.12.2023
Poznámka: Regulovaná činnost:
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou