Všeobecné informácie
Obec Jovice
Hlavná 50, Jovice
Dátum: 06.07.2023
Poznámka:
Obec Kravany
Kravany 111, Kravany
Dátum: 06.07.2023
Poznámka:
Obec Nižná Myšľa
Obchodná 104, Nižná Myšľa
Dátum: 06.07.2023
Poznámka:
Obec Veľký Grob
, Veľký Grob 272
Dátum: 06.07.2023
Poznámka:
Obec Magnezitovce
Magnezitovce 59, Jelšava
Dátum: 04.07.2023
Poznámka:
Obec Kalná nad Hronom
Červenej armády 55, Kalná nad Hronom
Dátum: 04.07.2023
Poznámka:
Obec Kecerovce
, Kecerovce 92
Dátum: 04.07.2023
Poznámka:
Obec Klokoč
Klokoč 1, Slatinské Lazy
Dátum: 04.07.2023
Poznámka:
Obec Korytárky
Korytárky 215, Kriváň
Dátum: 04.07.2023
Poznámka:
Obec Lúky
Lúky 105, Lúky
Dátum: 03.07.2023
Poznámka:
Obec Vaniškovce
Vaniškovce 38, Vaniškovce
Dátum: 03.07.2023
Poznámka:
Obec Detvianska Huta
, Detvianska Huta 102
Dátum: 03.07.2023
Poznámka:
Obec Gemerská Hôrka
, Gemerská Hôrka 151
Dátum: 03.07.2023
Poznámka:
Obec Kriváň
Kriváň 441, Kriváň
Dátum: 03.07.2023
Poznámka:
Obec Lukov
, Lukov 60
Dátum: 03.07.2023
Poznámka:
Obec Mrázovce
Mrázovce 20, Tokajík
Dátum: 03.07.2023
Poznámka:
Obec Nemecká
Hronská 37, Nemecká
Dátum: 03.07.2023
Poznámka:
Mesto Hnúšťa
Francisciho 74, Hnúšťa
Dátum: 03.07.2023
Poznámka:
Obec Hniezdne
Hniezdne 1, Hniezdne
Dátum: 30.06.2023
Poznámka:
Obec Kyjov
Kyjov 164, Šarišské Jastrabie
Dátum: 30.06.2023
Poznámka: