Všeobecné informácie
Obec Chminianska Nová Ves
Školská 30, Chminianska Nová Ves
Dátum: 31.07.2023
Poznámka:
Obec Dolné Obdokovce
Obecný úrad 103, Pohranice
Dátum: 26.07.2023
Poznámka:
Obec Chmiňany
Chmiňany 39, Chminianska Nová Ves
Dátum: 25.07.2023
Poznámka:
Obec Ostrovany
Ostrovany 60, Šarišské Michaľany
Dátum: 24.07.2023
Poznámka:
Obec Prestavlky
, Prestavlky
Dátum: 21.07.2023
Poznámka:
Obec Čermany
Čermany 182, Horné Obdokovce
Dátum: 19.07.2023
Poznámka:
Obec Siladice
, Siladice 232
Dátum: 18.07.2023
Poznámka:
Obec Smolník
Smolník 1, Smolník
Dátum: 17.07.2023
Poznámka:
Obec Ivanka pri Nitre
Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre
Dátum: 14.07.2023
Poznámka:
Obec Bačkovík
Bačkovík 41, Bačkovík
Dátum: 14.07.2023
Poznámka:
Obec Boliarov
Boliarov 25, Kecerovce
Dátum: 13.07.2023
Poznámka:
Obec Kunova Teplica
Kunova Teplica 127, Kunova Teplica
Dátum: 12.07.2023
Poznámka:
Obec Hoste
, Hoste 93
Dátum: 11.07.2023
Poznámka:
Obec Lomná
Lomná 22, Lomná
Dátum: 11.07.2023
Poznámka:
Obec Rankovce
Rankovce 10, Bidovce, Košice - okolie
Dátum: 11.07.2023
Poznámka:
Obec Šuňava
Trojičné námestie 1, Šuňava
Dátum: 11.07.2023
Poznámka:
Obec Stará Kremnička
198, Stará Kremnička
Dátum: 11.07.2023
Poznámka:
Obec Abrahám
, Abrahám
Dátum: 11.07.2023
Poznámka:
Obec Spišský Hrušov
, Spišský Hrušov 216
Dátum: 10.07.2023
Poznámka:
Obec Svätý Kríž
Svätý Kríž 152, Svätý Kríž
Dátum: 10.07.2023
Poznámka: