Všeobecné informácie
Obec Nová Bašta
Nová Bašta 54, Nová Bašta
Dátum: 09.11.2016
Poznámka:
Obec Ľubietová
Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová
Dátum: 09.11.2016
Poznámka:
Obec Kozí Vrbovok
Kozí Vrbovok 42, Bzovík
Dátum: 09.11.2016
Poznámka:
Obec Ožďany
Ožďany 160, Ožďany
Dátum: 10.11.2016
Poznámka:
Obec Dolné Mladonice
Dolné Mladonice 3, Bzovík
Dátum: 10.11.2016
Poznámka:
Obec Zvolenská Slatina
SNP 370/19, Zvolenská Slatina
Dátum: 10.11.2016
Poznámka:
Obec Vlača
, Vlača 56
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
Obec Velčice
Velčice, Hlavná 73, Sľažany
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
Obec Štiavnické Bane
, Štiavnické Bane 1
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
Obec Stankovce
Stankovce, Hlavná 1, Bačkov
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
Obec Pastovce
Mikulská 51/84, Pastovce
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
Obec Hontianske Nemce
, Hontianske Nemce 107
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
Obec Holumnica
Holumnica 32, Holumnica
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
Obec Veľká Hradná
Veľká Hradná 42, Svinná
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Obec Tupá
Tupá 113, Horné Semerovce
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Obec Reľov
Reľov 19, Spišské Hanušovce
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Obec Lazany
Hlavná 59/56 , Lazany
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Obec Dolná Trnávka
, Dolná Trnávka 66
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 196/102, Vysoká pri Morave
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Obec Svätý Anton
Svätý Anton 34, Svätý Anton
Dátum: 15.11.2016
Poznámka: