Všeobecné informácie
Obec Ľubietová
Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová
Dátum: 09.11.2016
Poznámka:
Obec Svederník
Svederník 48, Dlhé Pole
Dátum: 15.01.2018
Poznámka:
Obec Lužany pri Topli
Lužany pri Topli 26, Giraltovce
Dátum: 26.03.2019
Poznámka:
Obec Forbasy
Forbasy 40, Hniezdne
Dátum: 14.01.2020
Poznámka:
Obec Dúbrava
, Dúbrava 191
Dátum: 05.01.2021
Poznámka:
Mesto Nová Baňa
Námestie slobody 1, Nová Baňa
Dátum: 13.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0572/2017/V-PC (PDF) v znení rozhodnutia č. 0113/2021/V-PC (PDF)
Obec Ožďany
Ožďany 160, Ožďany
Dátum: 09.12.2022
Poznámka:
Obec Dolná Súča
, Dolná Súča 2
Dátum: 26.10.2023
Poznámka:
Obec Nová Bašta
Nová Bašta 54, Nová Bašta
Dátum: 09.11.2016
Poznámka:
Obec Utekáč
Utekáč 848/52, Utekáč
Dátum: 26.02.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0276/2021/V-PC (PDF)
Obec Podhorie
Podhorie 84, Podhorie
Dátum: 27.03.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0233/2021/V-PC (PDF)
Obec Choča
Choča 55, Choča
Dátum: 05.03.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0340/2021/V-PC (PDF)
Obec Bohunice
Bohunice 103, Bohunice
Dátum: 23.02.2021
Poznámka:
Obec Malé Leváre
Malé Leváre 177, Malé Leváre
Dátum: 17.01.2022
Poznámka:
Obec Oponice
Obecný úrad 105, Oponice
Dátum: 09.12.2022
Poznámka:
Obec Jalšové
Jalšové 148, Sokolovce
Dátum: 30.10.2023
Poznámka:
Obec Dolné Mladonice
Dolné Mladonice 3, Bzovík
Dátum: 10.11.2016
Poznámka:
Obec Olšavica
Olšavica 94, Brutovce
Dátum: 06.03.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0437/2021/V-PC (PDF)
Obec Malý Cetín
Malý Cetín 105, Malý Cetín, Čechynce
Dátum: 10.04.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0392/2021/V-PC (PDF)
Obec Zlaté
Zlaté 17, Rokytov
Dátum: 30.03.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0527/2021/V-PC (PDF)