Všeobecné informácie
Obec Hrubý Šúr
, Hrubý Šúr 205
Dátum: 09.06.2023
Poznámka:
Obec Chmeľnica
, Chmeľnica 103
Dátum: 09.06.2023
Poznámka:
Obec Rankovce
Rankovce 10, Bidovce, Košice - okolie
Dátum: 09.06.2023
Poznámka:
Obec Janov
Janov 1, Janov
Dátum: 08.06.2023
Poznámka:
Obec Majcichov
Majcichov 606, Majcichov
Dátum: 07.06.2023
Poznámka:
Obec Drienovec
Drienovec 368, Drienovec
Dátum: 06.06.2023
Poznámka:
Obec Jarok
Hlavná 176, Jarok
Dátum: 06.06.2023
Obec Kalonda
Mierová 67, Rapovce
Dátum: 06.06.2023
Poznámka:
Obec Šemša
, Šemša 116
Dátum: 06.06.2023
Poznámka:
Obec Uhovec
, Uhrovec
Dátum: 06.06.2023
Poznámka:
Obec Utekáč
Utekáč 848/52, Utekáč
Dátum: 06.06.2023
Poznámka:
Obec Čirč
Čirč 208, Čirč
Dátum: 05.06.2023
Poznámka:
Obec Hrčeľ
Hlavná 200/30, Veľaty
Dátum: 05.06.2023
Poznámka:
Obec Šarišský Štiavnik
č. 65, Šarišský Štiavnik
Dátum: 05.06.2023
Poznámka:
Obec Kľačany
, Kľačany 211
Dátum: 02.06.2023
Poznámka:
Obec Bystričany
M. Nešpora 1/17, Bystričany
Dátum: 01.06.2023
Poznámka:
Obec Bzenov
Bzenov 38, Bzenov
Dátum: 01.06.2023
Poznámka:
Obec Folkušová
Folkušová 1, Príbovce
Dátum: 01.06.2023
Poznámka:
Obec Hnilec
Huta 77/6, Hnilec
Dátum: 01.06.2023
Poznámka:
Obec Kojšov
Kojšov 3 , Kojšov
Dátum: 01.06.2023
Poznámka: