Všeobecné informácie
Obec Pitelová
Pitelová 79, Trnavá Hora
Dátum: 14.06.2023
Poznámka:
Obec Dubodiel
Dubodiel 33, Dubodiel
Dátum: 14.06.2023
Poznámka:
Obec Horná Súča
, Horná Súča 233
Dátum: 14.06.2023
Poznámka:
Obec Uhrovec
SNP 86/7, Uhrovec
Dátum: 14.06.2023
Obec Brunovce
Brunovce 106, Potvorice
Dátum: 14.06.2023
Poznámka:
Obec Geča
, Geča 382
Dátum: 14.06.2023
Poznámka:
Obec Rudník
č. 1, Rudník
Dátum: 14.06.2023
Poznámka:
Obec Slatinské Lazy
, Slatinské Lazy 111
Dátum: 14.06.2023
Poznámka:
Obec Závod
Sokolská 243, Závod
Dátum: 14.06.2023
Poznámka:
Obec Lastovce
Hlavná 306, Michaľany pri Trebišove
Dátum: 13.06.2023
Poznámka:
Obec Balog nad Ipľom
Hlavná 75, Balog nad Ipľom
Dátum: 12.06.2023
Poznámka:
Obec Čierne Kľačany
Mlynská 2, Zlaté Moravce
Dátum: 12.06.2023
Poznámka:
Obec Čremošné
Čremošné 4, Turčianske Teplice
Dátum: 12.06.2023
Poznámka:
Obec Kolačkov
Kolačkov 30, Kolačkov
Dátum: 12.06.2023
Poznámka:
Obec Rybany
Rybany 415, Rybany
Dátum: 12.06.2023
Poznámka:
Obec Veľká Mača
Sereďská č. 137, Veľká Mača
Dátum: 12.06.2023
Poznámka:
Obec Nižné Repaše
Nižné Repaše 97 , Vyšné Repaše
Dátum: 12.06.2023
Poznámka:
Obec Drienovo
Drienovo 55, Čabradský Vrbovok
Dátum: 12.06.2023
Poznámka:
Obec Slovenská Ves
, Slovenská Ves 45
Dátum: 12.06.2023
Poznámka:
Obec Horný Vadičov
, Horný Vadičov 160
Dátum: 09.06.2023
Poznámka: