Všeobecné informácie
Obec Lomné
č. 82, Lomné
Dátum: 21.06.2023
Poznámka:
Obec Oľka
Oľka 174, Oľka
Dátum: 21.06.2023
Poznámka:
Obec Vydrník
Vydrník 55, Spišský Štiavnik
Dátum: 20.06.2023
Poznámka:
Obec Hrabovec
, Hrabovec 104
Dátum: 20.06.2023
Poznámka:
Obec Valkovce
Valkovce 62, Valkovce
Dátum: 20.06.2023
Poznámka:
Obec Terňa
Hlavná 58, Terňa
Dátum: 19.06.2023
Poznámka:
Obec Veľká Paka
, Veľká Paka 189
Dátum: 19.06.2023
Poznámka:
Obec Vlkovce
Vlkovce 90, Vlkovce
Dátum: 19.06.2023
Poznámka:
Obec Jakubov
, Jakubov 191
Dátum: 19.06.2023
Poznámka:
Obec Dobrá Niva
Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva
Dátum: 19.06.2023
Poznámka:
Obec Budča
Lhenická 33, Budča
Dátum: 16.06.2023
Poznámka:
Obec Dolná Seč
Dolná Seč 22, Dolná Seč
Dátum: 16.06.2023
Poznámka:
Obec Kozárovce
, Kozárovce 685
Dátum: 16.06.2023
Poznámka:
Obec Podhoroď
, Podhoroď 112
Dátum: 15.06.2023
Poznámka:
Obec Bohdanovce
, Bohdanovce 142
Dátum: 15.06.2023
Poznámka:
Obec Bučany
, Bučany 269
Dátum: 15.06.2023
Poznámka:
Obec Čenkovce
Čenkovce 2, Zlaté Klasy
Dátum: 15.06.2023
Poznámka:
Obec Vikartovce
, Vikartovce 159
Dátum: 15.06.2023
Poznámka:
Obec Jánovce
Jánovce 248, Jánovce
Dátum: 15.06.2023
Poznámka:
Obec Bátka
Bátka 161, Bátka
Dátum: 14.06.2023
Poznámka: