Všeobecné informácie
Obec Bidovce
, Bidovce 210
Dátum: 26.06.2023
Poznámka:
Obec Gemerská Ves
Gemerská Ves 109, Gemerská Ves
Dátum: 26.06.2023
Poznámka:
Obec Petrovce
Petrovce 89, Hanušovce nad Topľou
Dátum: 26.06.2023
Poznámka:
Obec Sokoľany
, Sokoľany
Dátum: 26.06.2023
Poznámka:
Obec Šávoľ
Šávoľ 220, Šávoľ
Dátum: 26.06.2023
Poznámka:
Obec Trstené pri Hornáde
Osloboditeľov 118, Trstené pri Hornáde
Dátum: 26.06.2023
Poznámka:
Obec Klokočov
, Klokočov 962
Dátum: 26.06.2023
Poznámka:
Obec Kunešov
Kunešov 1, Kremnica
Dátum: 26.06.2023
Poznámka:
Obec Devičie
Devičie 13, Hontianske Nemce
Dátum: 23.06.2023
Poznámka:
Obec Baďan
, Baďan
Dátum: 23.06.2023
Poznámka:
Obec Stožok
Stožok 47, Detva
Dátum: 23.06.2023
Poznámka:
Obec Chmeľov
Chmeľov č. 89, Chmeľov
Dátum: 22.06.2023
Poznámka:
Obec Svinia
Hlavná 87/10, Svinia
Dátum: 22.06.2023
Poznámka:
Obec Žikava
Žikava 104, Žikava
Dátum: 22.06.2023
Poznámka:
Obec Hrnčiarske Zalužany
Hlavná 90, Hrnčiarske Zalužany
Dátum: 22.06.2023
Poznámka:
Obec Málinec
Námestie SNP 474/1, Málinec
Dátum: 22.06.2023
Poznámka:
Obec Svederník
Svederník 48, Dlhé Pole
Dátum: 22.06.2023
Poznámka:
Obec Vyšné Ružbachy
Vyšné Ružbachy 243, Vyšné Ružbachy
Dátum: 21.06.2023
Poznámka:
Obec Sasinkovo
Sasinkovo 3, Sasinkovo
Dátum: 21.06.2023
Poznámka:
Obec Hrabovka
Hrabovka 26, Hrabovka
Dátum: 21.06.2023
Poznámka: