Všeobecné informácie
Obec Vaniškovce
Vaniškovce 38, Vaniškovce
Dátum: 03.07.2023
Poznámka:
Obec Detvianska Huta
, Detvianska Huta 102
Dátum: 03.07.2023
Poznámka:
Obec Gemerská Hôrka
, Gemerská Hôrka 151
Dátum: 03.07.2023
Poznámka:
Obec Kriváň
Kriváň 441, Kriváň
Dátum: 03.07.2023
Poznámka:
Obec Lukov
, Lukov 60
Dátum: 03.07.2023
Poznámka:
Obec Mrázovce
Mrázovce 20, Tokajík
Dátum: 03.07.2023
Poznámka:
Obec Nemecká
Hronská 37, Nemecká
Dátum: 03.07.2023
Poznámka:
Mesto Hnúšťa
Francisciho 74, Hnúšťa
Dátum: 03.07.2023
Poznámka:
Obec Hniezdne
Hniezdne 1, Hniezdne
Dátum: 30.06.2023
Poznámka:
Obec Kyjov
Kyjov 164, Šarišské Jastrabie
Dátum: 30.06.2023
Poznámka:
Obec Letanovce
Slovenského raja 55, Letanovce
Dátum: 30.06.2023
Poznámka:
Obec Seňa
, Seňa
Dátum: 30.06.2023
Poznámka:
Obec Dúbrava
, Dúbrava 191
Dátum: 30.06.2023
Poznámka:
Obec Nemcovce
Nemcovce 27, Kurima
Dátum: 30.06.2023
Poznámka:
Obec Pavľany
Pavľany 56, Vyšné Repaše
Dátum: 30.06.2023
Poznámka:
Obec Tvarožná
Tvarožná 27, Tvarožná
Dátum: 30.06.2023
Poznámka:
Obec Varhaňovce
Varhaňovce 56, Šarišské Bohdanovce
Dátum: 30.06.2023
Poznámka:
Obec Malé Zlievce
, Malé Zlievce 75
Dátum: 29.06.2023
Poznámka:
Obec Nesluša
, Nesluša 978
Dátum: 29.06.2023
Poznámka:
Obec Sačurov
Osloboditeľov 385, Sačurov
Dátum: 29.06.2023
Poznámka: