Všeobecné informácie
Obec Rankovce
Rankovce 10, Bidovce, Košice - okolie
Dátum: 11.07.2023
Poznámka:
Obec Šuňava
Trojičné námestie 1, Šuňava
Dátum: 11.07.2023
Poznámka:
Obec Stará Kremnička
198, Stará Kremnička
Dátum: 11.07.2023
Poznámka:
Obec Abrahám
, Abrahám
Dátum: 11.07.2023
Poznámka:
Obec Spišský Hrušov
, Spišský Hrušov 216
Dátum: 10.07.2023
Poznámka:
Obec Svätý Kríž
Svätý Kríž 152, Svätý Kríž
Dátum: 10.07.2023
Poznámka:
Obec Veľký Folkmar
Veľký Folkmar 334, Veľký Folkmar
Dátum: 10.07.2023
Poznámka:
Obec Zemplínska Teplica
Okružná 340/2, Zemplínska Teplica
Dátum: 10.07.2023
Poznámka:
Obec Lackov
Lackov č. 20, Lackov
Dátum: 07.07.2023
Poznámka:
Obec Fričkovce
Fričkovce 103, Fričkovce
Dátum: 06.07.2023
Poznámka:
Obec Jovice
Hlavná 50, Jovice
Dátum: 06.07.2023
Poznámka:
Obec Kravany
Kravany 111, Kravany
Dátum: 06.07.2023
Poznámka:
Obec Nižná Myšľa
Obchodná 104, Nižná Myšľa
Dátum: 06.07.2023
Poznámka:
Obec Veľký Grob
, Veľký Grob 272
Dátum: 06.07.2023
Poznámka:
Obec Magnezitovce
Magnezitovce 59, Jelšava
Dátum: 04.07.2023
Poznámka:
Obec Kalná nad Hronom
Červenej armády 55, Kalná nad Hronom
Dátum: 04.07.2023
Poznámka:
Obec Kecerovce
, Kecerovce 92
Dátum: 04.07.2023
Poznámka:
Obec Klokoč
Klokoč 1, Slatinské Lazy
Dátum: 04.07.2023
Poznámka:
Obec Korytárky
Korytárky 215, Kriváň
Dátum: 04.07.2023
Poznámka:
Obec Lúky
Lúky 105, Lúky
Dátum: 03.07.2023
Poznámka: