Všeobecné informácie
Obec Nižný Hrabovec
Nižný Hrabovec 407, Nižný Hrabovec
Dátum: 26.04.2023
Poznámka:
Obec Pača
Hlavná 18, Pača
Dátum: 26.04.2023
Poznámka:
Obec Bojničky
, Bojničky 90
Dátum: 26.04.2023
Poznámka:
Obec Danišovce
, Danišovce 33
Dátum: 26.04.2023
Poznámka:
Obec Hruboňovo
, Hruboňovo 153
Dátum: 26.04.2023
Poznámka:
Obec Hankovce
, Hankovce 1
Dátum: 25.04.2023
Poznámka:
Obec Hrnčiarska Ves
Pondelok 87, Hrnčiarska Ves
Dátum: 25.04.2023
Poznámka:
Obec Tichý Potok
Tichý Potok 139, Brezovica nad Torysou
Dátum: 25.04.2023
Poznámka:
Obec Volica
Volica 64, Radvaň nad Laborcom
Dátum: 25.04.2023
Poznámka:
Obec Ordzovany
Ordzovany 66, Bijacovce
Dátum: 24.04.2023
Poznámka:
Obec Fijaš
Fijaš č. 19, Fijaš
Dátum: 24.04.2023
Poznámka:
Obec Malý Slavkov
Gerlachovská 36/52, Malý Slavkov
Dátum: 24.04.2023
Poznámka:
Obec Vislava
Vislava 61, Vislava
Dátum: 24.04.2023
Poznámka:
Obec Veľký Slivník
Veľký Slivník 82, Terňa
Dátum: 20.04.2023
Poznámka:
Obec Dúbrava
Dúbrava 54, Beharovce
Dátum: 19.04.2023
Poznámka:
Obec Háj
Háj 112, Turňa nad Bodvou
Dátum: 19.04.2023
Poznámka:
Obec Tesárske Mlyňany
Hlavná 647/96, Tesárske Mlyňany
Dátum: 19.04.2023
Poznámka:
Obec Fulianka
Fulianka 3, Fulianka
Dátum: 17.04.2023
Poznámka:
Obec Malé Leváre
Malé Leváre 177, Malé Leváre
Dátum: 17.04.2023
Poznámka:
Obec Medvedie
Medvedie 22, Medvedie
Dátum: 17.04.2023
Poznámka: