Všeobecné informácie
Obec Svätý Anton
Svätý Anton 34, Svätý Anton
Dátum: 16.05.2023
Poznámka:
Obec Slavošovce
, Slavošovce 113
Dátum: 16.05.2023
Poznámka:
Obec Diakovce
Hlavná 1, Diakovce
Dátum: 16.05.2023
Poznámka:
Obec Horné Otrokovce
, Horné Otrokovce 146
Dátum: 16.05.2023
Poznámka:
Obec Merašice
, Merašice 183
Dátum: 16.05.2023
Poznámka:
Obec Prašice
1. mája 142, Prašice
Dátum: 16.05.2023
Poznámka:
Obec Smižany
Námestie M. Pajdušáka 1341/50, Smižany
Dátum: 16.05.2023
Poznámka:
Obec Somotor
Obchodná 39/7, Somotor
Dátum: 16.05.2023
Poznámka:
Obec Stará Huta
, Stará Huta 54
Dátum: 16.05.2023
Poznámka:
Obec Vavrišovo
Vavrišovo 40, Pribylina
Dátum: 16.05.2023
Poznámka:
Obec Vozokany
, Vozokany 57
Dátum: 16.05.2023
Poznámka:
Obec Vrbová nad Váhom
Vrbová nad Váhom 91, Vrbová nad Váhom
Dátum: 16.05.2023
Poznámka:
Obec Malý Lapáš
Hlavná 87/4, Malý Lapáš
Dátum: 15.05.2023
Poznámka:
Obec Mankovce
, Mankovce 101
Dátum: 15.05.2023
Poznámka:
Obec Žarnov
Žarnov 85, Turnianska Nová Ves
Dátum: 15.05.2023
Poznámka:
Obec Beladice
Gaštanová 167, Beladice
Dátum: 12.05.2023
Poznámka:
Obec Dolná Súča
, Dolná Súča 2
Dátum: 12.05.2023
Poznámka:
Obec Tekovská Breznica
, Tekovská Breznica 566
Dátum: 11.05.2023
Poznámka:
Obec Rumanová
, Rumanová 1
Dátum: 11.05.2023
Poznámka:
Obec Bádice
Obchodná 137, Bádice
Dátum: 10.05.2023
Poznámka: