Všeobecné informácie
Obec Malá Domaša
Malá Domaša 106, Slovenská Kajňa
Dátum: 23.05.2023
Poznámka:
Obec Spišský Hrhov
SNP 10, Spišský Hrhov
Dátum: 23.05.2023
Poznámka:
Obec Látky
Látky 36, Látky
Dátum: 23.05.2023
Poznámka:
Obec Matiašovce
Hlavná 74/43, Matiašovce
Dátum: 23.05.2023
Poznámka:
Obec Jablonov
, Jablonov 165
Dátum: 23.05.2023
Poznámka:
Obec Kálnica
, Kálnica 100
Dátum: 22.05.2023
Poznámka:
Obec Tisinec
Tisinec 1, Stropkov
Dátum: 22.05.2023
Poznámka:
Obec Ladomerská Vieska
Ladomerská Vieska 132, Žiar nad Hronom
Dátum: 22.05.2023
Poznámka:
Obec Michaľany
Hlavná 108, Michaľany
Dátum: 22.05.2023
Poznámka:
Obec Slatvina
Slatvina 63, Spišské Vlachy
Dátum: 19.05.2023
Poznámka:
Obec Povina
Povina 155, Povina
Dátum: 19.05.2023
Poznámka:
Mesto Hriňová
Partizánska 1612, Hriňová
Dátum: 19.05.2023
Poznámka:
Obec Gajary
Hlavná 67, Gajary
Dátum: 19.05.2023
Poznámka:
Obec Podhorany
Podhorany 114, Podhorany
Dátum: 18.05.2023
Poznámka:
Obec Liptovská Lúžna
, Liptovská Lúžna 629
Dátum: 18.05.2023
Poznámka:
Obec Mošurov
Mošurov 15, Terňa
Dátum: 18.05.2023
Poznámka:
Obec Okrúhle
č. 131, Okrúhle
Dátum: 18.05.2023
Poznámka:
Obec Snežnica
, Snežnica 17
Dátum: 18.05.2023
Poznámka:
Obec Šarišské Čierne
, Šarišské Čierne 81
Dátum: 18.05.2023
Poznámka:
Obec Spišské Tomášovce
Kostolná 20/12, Spišské Tomášovce
Dátum: 17.05.2023
Poznámka: