Všeobecné informácie
Obec Ochodnica
, Ochodnica
Dátum: 01.06.2023
Poznámka:
Obec Rastislavice
Rastislavice 27, Rastislavice
Dátum: 01.06.2023
Poznámka:
Obec Šterusy
, Šterusy 117
Dátum: 01.06.2023
Poznámka:
Obec Šurianky
Hlavná 54, Šurianky
Dátum: 01.06.2023
Poznámka:
Obec Odorín
Odorín 266, Odorín
Dátum: 31.05.2023
Poznámka:
Obec Vyšná Myšľa
Hlavná 60, Vyšná Myšľa
Dátum: 31.05.2023
Poznámka:
Obec Šarišské Sokolovce
Šarišské Sokolovce 17, Uzovce
Dátum: 30.05.2023
Poznámka:
Obec Vyšná Polianka
Vyšná Polianka 21, Nižná Polianka
Dátum: 30.05.2023
Poznámka:
Obec Dúbravy
, Dúbravy 196
Dátum: 30.05.2023
Poznámka:
Obec Limbach
SNP 55, Limbach
Dátum: 30.05.2023
Poznámka:
Obec Pavlovce
Pavlovce 143, Hanušovce nad Topľou
Dátum: 30.05.2023
Poznámka:
Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185, Tvrdošín
Dátum: 29.05.2023
Poznámka:
Obec Cabaj - Čápor
543, Cabaj-Čápor
Dátum: 29.05.2023
Poznámka:
Obec Kysucký Lieskovec
, Kysucký Lieskovec 29
Dátum: 29.05.2023
Poznámka:
Obec Michalová
Trosky 1, Michalová
Dátum: 29.05.2023
Poznámka:
Obec Nová Bystrica
, Nová Bystrica 657
Dátum: 29.05.2023
Poznámka:
Obec Tupá
Tupá 113, Horné Semerovce
Dátum: 29.05.2023
Poznámka:
Obec Žirany
Žirany 194, Žirany
Dátum: 29.05.2023
Poznámka:
Obec Červený Kláštor
Červený Kláštor 65, Červený Kláštor
Dátum: 29.05.2023
Poznámka:
Obec Lemešany
Lemešany 186, Lemešany
Dátum: 29.05.2023
Poznámka: