Všeobecné informácie
Obec Detvianska Huta
, Detvianska Huta 102
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Cabov
, Cabov 126
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Bogliarka
Bogliarka 33, Kružlov
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Beloveža
, Hažlín
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Abrahám
, Abrahám
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Mesto Hriňová
Partizánska 1612, Hriňová
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Vyšná Kamenica
, Vyšná Kamenica 39
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Valaská
Námestie 1. mája 8, Valaská
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Obec Selce (Krupina)
Selce 1, Čabradský Vrbovok
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Obec Siladice
, Siladice 232
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Obec Rozložná
, Rozložná 81
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Obec Plavecké Podhradie
Plavecké Podhradie 34, Plavecké Podhradie
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Obec Pavlovce
Pavlovce 143, Hanušovce nad Topľou
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Obec Nižná Myšľa
Obchodná 104, Nižná Myšľa
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Obec Michaľany
Hlavná 108, Michaľany
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Obec Matiašovce
Hlavná 74/43, Matiašovce
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Obec Matejovce nad Hornádom
, Matejovce nad Hornádom 97
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Obec Hýľov
Hýľov 21, Nižný Klátov
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Obec Habura
Habura 63 , Habura
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Obec Čabradský Vrbovok
Čabradský Vrbovok 59, Čabradský Vrbovok
Dátum: 08.12.2016
Poznámka: