Všeobecné informácie
Obec Brestov
, Brestov 99
Dátum: 06.12.2016
Poznámka:
Obec Vojkovce
Vojkovce 37, Spišské Vlachy
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Veľká Mača
Sereďská č. 137, Veľká Mača
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Vajkovce
Vajkovce 84, Vajkovce
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Teplička
Teplička 83, Teplička
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Švedlár
Švedlár 87 , Švedlár
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Šávoľ
Šávoľ 220, Šávoľ
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Šarišské Čierne
, Šarišské Čierne 81
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Slatvina
Slatvina 63, Spišské Vlachy
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Poliakovce
č. 20, Poliakovce
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Moravské Lieskové
, Moravské Lieskové 657
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Malá Domaša
Malá Domaša 106, Slovenská Kajňa
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
, Krásnohorská Dlhá Lúka 3
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Kračúnovce
, Kračúnovce 350
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Chminianska Nová Ves
Školská 30, Chminianska Nová Ves
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Chmiňany
Chmiňany 39, Chminianska Nová Ves
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Hrnčiarska Ves
Pondelok 87, Hrnčiarska Ves
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Hankovce
, Hankovce 1
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Hačava
Hačava 47, Turňa nad Bodvou
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Folkušová
Folkušová 1, Príbovce
Dátum: 07.12.2016
Poznámka: