Všeobecné informácie
Obec Šarišské Sokolovce
Šarišské Sokolovce 17, Uzovce
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Pavľany
Pavľany 56, Vyšné Repaše
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Ordzovany
Ordzovany 66, Bijacovce
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Oľšavka
Oľšavka 39, Spišské Vlachy
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Nemcovce
Nemcovce 27, Kurima
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Mrázovce
Mrázovce 20, Tokajík
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Mlynčeky
, Mlynčeky 99
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Markušovce
Michalská 51, Markušovce
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Markuška
, Markuška 18
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Malé Borové
Malé Borové 34, Zuberec
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Lúky
Lúky 105, Lúky
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Limbach
SNP 55, Limbach
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Lazisko
Lazisko 140, Svätý Kríž
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Kochanovce
Kochanovce 46, Hankovce
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Kalonda
Mierová 67, Rapovce
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Jelšovce
, Jelšovce 37
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Jabloň
Jabloň 75 , Rokytov pri Humennom
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Istebné
, Istebné 156
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Hrlica
Hrlica 9, Ratkovské Bystré
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Hrabovec
, Hrabovec 104
Dátum: 05.12.2016
Poznámka: