Všeobecné informácie
Obec Široké
, Široké 118
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Šindliar
Šindliar 144, Lipovce
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Rykynčice
, Rykynčice 60
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Poproč
Školská 2, Poproč
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Osturňa
Osturňa 153, Osturňa
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Mníšek nad Hnilcom
Mníšek nad Hnilcom 292, Mníšek nad Hnilcom
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Michalková
Michalková 7, Dobrá Niva
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Hertník
Hertník 162, Hertník
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Červený Kláštor
Červený Kláštor 65, Červený Kláštor
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Benkovce
č. 22, Benkovce
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Balog nad Ipľom
Hlavná 75, Balog nad Ipľom
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Abranovce
, Abranovce 25
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Závada
Závada 54, Závada
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Žakovce
, Žakovce 55
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Prenčov
, Prenčov 300
Dátum: 25.11.2016
Poznámka:
Obec Plaveč
Hviezdoslavova 101/4, Plaveč
Dátum: 25.11.2016
Poznámka:
Obec Krnča
Októbrova 500, Krnča
Dátum: 25.11.2016
Poznámka:
Obec Jalšové
Jalšové 148, Sokolovce
Dátum: 25.11.2016
Poznámka:
Obec Drahňov
č. 154, Drahňov
Dátum: 25.11.2016
Poznámka:
Obec Devičie
Devičie 13, Hontianske Nemce
Dátum: 25.11.2016
Poznámka: