Všeobecné informácie
Obec Prestavlky
, Prestavlky 226
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Obec Podhorie
Podhorie 84, Podhorie
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Obec Plavnica
Plavnica č. 121, Plavnica
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Obec Orlov
, Orlov 119
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Obec Nová Lehota
Nová Lehota 50, Modrová
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Obec Malý Lipník
Malý Lipník 64 , Malý Lipník
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Obec Kružlov
, Kružlov 141
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Obec Horná Ždaňa
, Horná Ždaňa 167
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Obec Gerlachov
Hlavná 110, Gerlachov
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Obec Čirč
Čirč 208, Čirč
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Obec Čierny Balog
Závodie 2/2, Čierny Balog
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Obec Častkov
Častkov 35, Častkov
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Obec Bučany
, Bučany 269
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Obec Uzovce
, Uzovce 136
Dátum: 16.11.2016
Poznámka:
Obec Kočín - Lančár
Kočín 4, Kočín - Lančár
Dátum: 16.11.2016
Poznámka:
Obec Jakubovany
, Jakubovany 24
Dátum: 16.11.2016
Poznámka:
Obec Horné Zelenice
Horné Zelenice 14, Siladice
Dátum: 16.11.2016
Poznámka:
Obec Horné Orešany
, Horné Orešany 190
Dátum: 16.11.2016
Poznámka:
Obec Horné Mladonice
Horné Mladonice 40, Senohrad
Dátum: 16.11.2016
Poznámka:
Obec Drienovec
Drienovec 368, Drienovec
Dátum: 16.11.2016
Poznámka: