Všeobecné informácie
Obec Vozokany
, Vozokany 57
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0299/2021/V-PC (PDF)
Obec Vozokany
, Vozokany 57
Dátum: 12.12.2016
Poznámka:
Obec Vozokany
, Vozokany 57
Dátum: 16.05.2023
Poznámka:
Obec Volkovce
Hlavná 4, Volkovce
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0391/2021/V-PC (PDF)
Obec Volkovce
Hlavná 4, Volkovce
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Volkovce
Hlavná 4, Volkovce
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0615/2017/V-PC (PDF)
Obec Volkovce
Hlavná 4, Volkovce
Dátum: 06.02.2023
Poznámka:
Obec Volica
Volica 64, Radvaň nad Laborcom
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0812/2017/V-PC (PDF)
Obec Volica
Volica 64, Radvaň nad Laborcom
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0298/2021/V-PC (PDF)
Obec Volica
Volica 64, Radvaň nad Laborcom
Dátum: 20.12.2016
Poznámka:
Obec Volica
Volica 64, Radvaň nad Laborcom
Dátum: 25.04.2023
Poznámka:
Obec Vojkovce
Vojkovce 37, Spišské Vlachy
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Vojkovce
Vojkovce 37, Spišské Vlachy
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0648/2017/V-PC (PDF)
Obec Vojkovce
Vojkovce 37, Spišské Vlachy
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0521/2021/V-PC (PDF)
Obec Vojkovce
Vojkovce 37, Spišské Vlachy
Dátum: 29.06.2023
Poznámka:
Obec Vlkovce
Vlkovce 90, Vlkovce
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0938/2017/V-PC (PDF)
Obec Vlkovce
Vlkovce 90, Vlkovce
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0520/2021/V-PC (PDF)
Obec Vlkovce
Vlkovce 90, Vlkovce
Dátum: 11.01.2017
Poznámka:
Obec Vlkovce
Vlkovce 90, Vlkovce
Dátum: 19.06.2023
Poznámka:
Obec Vlková
Vlková 107, Vlková
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0017/2018/V-PC (PDF)