Všeobecné informácie
Obec Vydrník
Vydrník 55, Spišský Štiavnik
Dátum: 20.06.2023
Poznámka:
Obec Výborná
Výborná 12, Kežmarok
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0986/2017/V-PC (PDF)
Obec Výborná
Výborná 12, Kežmarok
Dátum: 09.06.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0349/2021/V-PC (PDF)
Obec Výborná
Výborná 12, Kežmarok
Dátum: 06.03.2023
Poznámka:
Obec Vršatské Podhradie
Vršatské Podhradie 54 , Pruské
Dátum: 02.12.2021
Poznámka:
Obec Vršatské Podhradie
Vršatské Podhradie 54 , Pruské
Dátum: 21.02.2017
Poznámka:
Obec Vršatské Podhradie
Vršatské Podhradie 54 , Pruské
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Vršatské Podhradie
Vršatské Podhradie 54 , Pruské
Dátum: 25.05.2023
Poznámka:
Obec Vrbovce
, Vrbovce 42
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0539/2017/V-PC (PDF)
Obec Vrbovce
, Vrbovce 42
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0312/2021/V-PC (PDF)
Obec Vrbovce
, Vrbovce 42
Dátum: 23.11.2016
Poznámka:
Obec Vrbovce
, Vrbovce 42
Dátum: 24.03.2023
Poznámka:
Obec Vrbová nad Váhom
Vrbová nad Váhom 91, Vrbová nad Váhom
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0006/2019/V-PC (PDF)
Obec Vrbová nad Váhom
Vrbová nad Váhom 91, Vrbová nad Váhom
Dátum: 16.04.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0300/2021/V-PC (PDF)
Obec Vrbová nad Váhom
Vrbová nad Váhom 91, Vrbová nad Váhom
Dátum: 16.05.2023
Poznámka:
Obec Vrakúň
Námestie sv. Štefana 474/1, Vrakúň
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0841/2017/V-PC (PDF)
Obec Vrakúň
Námestie sv. Štefana 474/1, Vrakúň
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0348/2021/V-PC (PDF)
Obec Vrakúň
Námestie sv. Štefana 474/1, Vrakúň
Dátum: 16.12.2016
Poznámka:
Obec Vrakúň
Námestie sv. Štefana 474/1, Vrakúň
Dátum: 14.04.2023
Poznámka:
Obec Vozokany
, Vozokany 57
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0743/2017/V-PC (PDF)