Všeobecné informácie
Obec Vyšná Slaná
, Vyšná Slaná 29
Dátum: 21.02.2017
Poznámka:
Obec Vyšná Slaná
, Vyšná Slaná 29
Dátum: 25.11.2016
Poznámka:
Obec Vyšná Slaná
, Vyšná Slaná 29
Dátum: 02.02.2023
Poznámka:
Obec Vyšná Polianka
Vyšná Polianka 21, Nižná Polianka
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0595/2017/V-PC (PDF)
Obec Vyšná Polianka
Vyšná Polianka 21, Nižná Polianka
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0525/2021/V-PC (PDF)
Obec Vyšná Polianka
Vyšná Polianka 21, Nižná Polianka
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Vyšná Polianka
Vyšná Polianka 21, Nižná Polianka
Dátum: 30.05.2023
Poznámka:
Obec Vyšná Myšľa
Hlavná 60, Vyšná Myšľa
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0013/2019/V-PC (PDF)
Obec Vyšná Myšľa
Hlavná 60, Vyšná Myšľa
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0850/2017/V-PC (PDF)
Obec Vyšná Myšľa
Hlavná 60, Vyšná Myšľa
Dátum: 02.09.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0524/2021/V-PC (PDF)
Obec Vyšná Myšľa
Hlavná 60, Vyšná Myšľa
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0523/2021/V-PC (PDF)
Obec Vyšná Myšľa
Hlavná 60, Vyšná Myšľa
Dátum: 19.12.2016
Poznámka:
Obec Vyšná Myšľa
Hlavná 60, Vyšná Myšľa
Dátum: 31.05.2023
Poznámka:
Obec Vyšná Kamenica
, Vyšná Kamenica 39
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0655/2017/V-PC (PDF)
Obec Vyšná Kamenica
, Vyšná Kamenica 39
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0522/2021/V-PC (PDF)
Obec Vyšná Kamenica
, Vyšná Kamenica 39
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Vyšná Kamenica
, Vyšná Kamenica 39
Dátum: 31.03.2023
Poznámka:
Obec Vydrník
Vydrník 55, Spišský Štiavnik
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0957/2017/V-PC (PDF)
Obec Vydrník
Vydrník 55, Spišský Štiavnik
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0336/2021/V-PC (PDF)
Obec Vydrník
Vydrník 55, Spišský Štiavnik
Dátum: 17.01.2017
Poznámka: