Všeobecné informácie
Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 196/102, Vysoká pri Morave
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0498/2017/V-PC (PDF)
Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 196/102, Vysoká pri Morave
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0351/2021/V-PC (PDF)
Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 196/102, Vysoká pri Morave
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 196/102, Vysoká pri Morave
Dátum: 06.03.2023
Poznámka:
Obec Vysoká
Vysoká 2, Banská Štiavnica 1
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0674/2017/V-PC (PDF)
Obec Vysoká
Vysoká 2, Banská Štiavnica 1
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0350/2021/V-PC (PDF)
Obec Vysoká
Vysoká 2, Banská Štiavnica 1
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Obec Vysoká
Vysoká 2, Banská Štiavnica
Dátum: 29.03.2023
Poznámka:
Obec Vyšný Medzev
Hrdinov SNP 152, Medzev
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0389/2021/V-PC (PDF)
Obec Vyšný Medzev
Hrdinov SNP 152, Medzev
Dátum: 02.12.2016
Poznámka:
Obec Vyšný Medzev
Hrdinov SNP 152, Medzev
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0588/2017/V-PC (PDF)
Obec Vyšný Medzev
Hrdinov SNP 152, Medzev
Dátum: 21.03.2023
Poznámka:
Obec Vyšný Hrabovec
Vyšný Hrabovec 40, Tokajík
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0390/2021/V-PC (PDF)
Obec Vyšný Hrabovec
Vyšný Hrabovec 40, Tokajík
Dátum: 23.12.2016
Poznámka:
Obec Vyšný Hrabovec
Vyšný Hrabovec 40, Tokajík
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0898/2017/V-PC (PDF)
Obec Vyšný Hrabovec
Vyšný Hrabovec 40, Tokajík
Dátum: 15.03.2023
Poznámka:
Obec Vyšné Ružbachy
Vyšné Ružbachy 243, Vyšné Ružbachy
Dátum: 23.05.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0388/2021/V-PC (PDF)
Obec Vyšné Ružbachy
Vyšné Ružbachy 243, Vyšné Ružbachy
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0010/2018/V-PC (PDF)
Obec Vyšné Ružbachy
Vyšné Ružbachy 243, Vyšné Ružbachy
Dátum: 21.06.2023
Poznámka:
Obec Vyšná Slaná
, Vyšná Slaná 29
Dátum: 24.11.2020
Poznámka: