Všeobecné informácie
Obec Závada
Závada 54, Závada
Dátum: 04.04.2023
Poznámka:
Obec Žarnov
Žarnov 85, Turnianska Nová Ves
Dátum: 10.08.2021
Poznámka:
Obec Žarnov
Žarnov 85, Turnianska Nová Ves
Dátum: 15.05.2023
Poznámka:
Obec Žalobín
Žalobín 144, Žalobín
Dátum: 23.12.2016
Poznámka:
Obec Žalobín
Žalobín 144, Žalobín
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0316/2021/V-PC (PDF)
Obec Žalobín
Žalobín 144, Žalobín
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0737/2017/V-PC (PDF)
Obec Žalobín
Žalobín 144, Žalobín
Dátum: 13.03.2023
Poznámka:
Obec Žakovce
, Žakovce 55
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Žakovce
, Žakovce 55
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0385/2021/V-PC (PDF)
Obec Žakovce
, Žakovce 55
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0557/2017/V-PC (PDF)
Obec Žakovce
, Žakovce 55
Dátum: 13.03.2023
Poznámka:
Obec Záhradné
Tulčícka 271/2, Fintice
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0387/2021/V-PC (PDF)
Obec Záhradné
Tulčícka 271/2, Fintice
Dátum: 22.11.2016
Poznámka:
Obec Záhradné
Tulčícka 271/2, Fintice
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0529/2017/V-PC (PDF)
Obec Záhradné
Tulčícka 271/2, Fintice
Dátum: 22.03.2023
Poznámka:
Obec Záhorce
Krtíšska 173/98, Želovce
Dátum: 12.10.2021
Poznámka:
Obec Záhorce
Krtíšska 173/98, Želovce
Dátum: 21.02.2017
Poznámka:
Obec Záhorce
Krtíšska 173/98, Želovce
Dátum: 09.12.2016
Poznámka:
Obec Záhorce
Krtíšska 173/98, Želovce
Dátum: 25.08.2022
Poznámka:
Obec Záhorce
Krtíšska 173/98, Želovce
Dátum: 16.02.2023
Poznámka: