Všeobecné informácie
Obec Železník
Železník 16, Giraltovce
Dátum: 12.12.2016
Poznámka:
Obec Železník
Železník 16, Giraltovce
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0317/2021/V-PC (PDF)
Obec Železník
Železník 16, Giraltovce
Dátum: 20.03.2023
Poznámka:
Obec Zborov nad Bystricou
, Zborov nad Bystricou 223
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0866/2017/V-PC (PDF)
Obec Zborov nad Bystricou
, Zborov nad Bystricou 223
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0355/2021/V-PC (PDF)
Obec Zborov nad Bystricou
, Zborov nad Bystricou 223
Dátum: 19.12.2016
Poznámka:
Obec Zborov nad Bystricou
, Zborov nad Bystricou 223
Dátum: 06.03.2023
Poznámka:
Obec Zbehy
, Zbehy 69
Dátum: 21.02.2017
Poznámka:
Obec Zbehy
, Zbehy 69
Dátum: 05.01.2017
Poznámka:
Obec Zbehy
, Zbehy 69
Dátum: 29.05.2023
Poznámka:
Obec Závod
Sokolská 243, Závod
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0748/2017/V-PC (PDF)
Obec Závod
Sokolská 243, Závod
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0314/2021/V-PC (PDF)
Obec Závod
Sokolská 243, Závod
Dátum: 23.12.2016
Poznámka:
Obec Závod
Sokolská 243, Závod
Dátum: 14.06.2023
Poznámka:
Obec Závadka
Závadka č. 240, Závadka
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0021/2018/V-PC (PDF)
Obec Závadka
Závadka č. 240, Závadka
Dátum: 12.11.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0354/2021/V-PC (PDF)
Obec Závadka
Závadka č. 240, Závadka
Dátum: 04.04.2023
Poznámka:
Obec Závada
Závada 54, Závada
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0545/2017/V-PC (PDF)
Obec Závada
Závada 54, Závada
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0353/2021/V-PC (PDF)
Obec Závada
Závada 54, Závada
Dátum: 24.11.2016
Poznámka: