Všeobecné informácie
Obec Veľký Folkmar
Veľký Folkmar 334, Veľký Folkmar
Dátum: 11.03.2022
Poznámka:
Obec Veľký Folkmar
Veľký Folkmar 334, Veľký Folkmar
Dátum: 10.07.2023
Poznámka:
Obec Veľké Ripňany
Poštová 461/482, Veľké Ripňany
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0016/2018/V-PC (PDF)
Obec Veľké Ripňany
Poštová 461/482, Veľké Ripňany
Dátum: 17.09.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0516/2021/V-PC (PDF)
Obec Veľké Ripňany
Poštová 461/482, Veľké Ripňany
Dátum: 29.06.2023
Poznámka:
Obec Veľká Paka
, Veľká Paka 189
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0969/2017/V-PC (PDF)
Obec Veľká Paka
, Veľká Paka 189
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0947/2017/V-PC (PDF)
Obec Veľká Paka
, Veľká Paka 189
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0515/2021/V-PC (PDF)
Obec Veľká Paka
, Veľká Paka 189
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0514/2021/V-PC (PDF)
Obec Veľká Paka
, Veľká Paka 189
Dátum: 11.01.2017
Poznámka:
Obec Veľká Paka
, Veľká Paka 189
Dátum: 19.06.2023
Poznámka:
Obec Veľká Mača
Sereďská č. 137, Veľká Mača
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0393/2021/V-PC (PDF)
Obec Veľká Mača
Sereďská č. 137, Veľká Mača
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Veľká Mača
Sereďská č. 137, Veľká Mača
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0664/2017/V-PC (PDF)
Obec Veľká Mača
Sereďská č. 137, Veľká Mača
Dátum: 12.06.2023
Poznámka:
Obec Veľká Lomnica
Tatranská 175/23, Veľká Lomnica
Dátum: 16.11.2021
Poznámka:
Obec Veľká Lomnica
Tatranská 175/23, Veľká Lomnica
Dátum: 21.02.2017
Poznámka:
Obec Veľká Lomnica
Tatranská 175/23, Veľká Lomnica
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Veľká Lomnica
Tatranská 175/23, Veľká Lomnica
Dátum: 22.08.2023
Poznámka:
Obec Veľká Hradná
Veľká Hradná 42, Svinná
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0323/2021/V-PC (PDF)