Všeobecné informácie
Obec Žirany
Žirany 194, Žirany
Dátum: 18.05.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0529/2021/V-PC (PDF)
Obec Žirany
Žirany 194, Žirany
Dátum: 29.05.2023
Poznámka:
Obec Žirany
Žirany 194, Žirany
Dátum: 01.12.2023
Poznámka:
Obec Žikava
Žikava 104, Žikava
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0912/2017/V-PC (PDF)
Obec Žikava
Žikava 104, Žikava
Dátum: 28.12.2016
Poznámka:
Obec Žikava
Žikava 104, Žikava
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0528/2021/V-PC (PDF)
Obec Žikava
Žikava 104, Žikava
Dátum: 22.06.2023
Poznámka:
Obec Zemplínska Teplica
Okružná 340/2, Zemplínska Teplica
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0788/2017/V-PC (PDF)
Obec Zemplínska Teplica
Okružná 340/2, Zemplínska Teplica
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0526/2021/V-PC (PDF)
Obec Zemplínska Teplica
Okružná 340/2, Zemplínska Teplica
Dátum: 14.12.2016
Poznámka:
Obec Zemplínska Teplica
Okružná 340/2, Zemplínska Teplica
Dátum: 10.07.2023
Poznámka:
Obec Zemiansky Vrbovok
Zemiansky Vrbovok, Bzovík
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0799/2017/V-PC (PDF)
Obec Zemiansky Vrbovok
Zemiansky Vrbovok, Bzovík
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0356/2021/V-PC (PDF)
Obec Zemiansky Vrbovok
Zemiansky Vrbovok, Bzovík
Dátum: 14.12.2016
Poznámka:
Obec Zemiansky Vrbovok
Zemiansky Vrbovok, Bzovík
Dátum: 21.02.2023
Poznámka:
Obec Želmanovce
Želmanovce 24, Kuková
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0564/2017/V-PC (PDF)
Obec Želmanovce
Želmanovce 24, Kuková
Dátum: 25.11.2016
Poznámka:
Obec Želmanovce
Želmanovce 24, Kuková
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0358/2021/V-PC (PDF)
Obec Želmanovce
Želmanovce 24, Kuková
Dátum: 21.02.2023
Poznámka:
Obec Železník
Železník 16, Giraltovce
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0756/2017/V-PC (PDF)