Všeobecné informácie
Obec Abranovce
, Abranovce 25
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0020/2021/V-PC (PDF)
Obec Abranovce
, Abranovce 25
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Abranovce
, Abranovce 25
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0544/2017/V-PC (PDF)
Obec Abranovce
, Abranovce 25
Dátum: 04.01.2023
Poznámka:
Obec Alekšince
, Alekšince
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0790/2017/V-PC (PDF)
Obec Alekšince
, Alekšince
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0032/2021/V-PC (PDF)
Obec Alekšince
, Alekšince
Dátum: 13.12.2016
Poznámka:
Obec Alekšince
, Alekšince
Dátum: 07.03.2023
Poznámka:
Obec Andrejová
Andrejová 39, Šarišské Čierne
Dátum: 19.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0975/2017/V-PC (PDF)
Obec Andrejová
Andrejová 39, Šarišské Čierne
Dátum: 18.05.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0120/2021/V-PC (PDF)
Obec Andrejová
Andrejová 39, Šarišské Čierne
Dátum: 28.02.2023
Poznámka:
Obec Arnutovce
Arnutovce 64, Arnutovce
Dátum: 19.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0853/2017/V-PC (PDF)
Obec Arnutovce
Arnutovce 64, Arnutovce
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0121/2021/V-PC (PDF)
Obec Arnutovce
Arnutovce 64, Arnutovce
Dátum: 19.12.2016
Poznámka:
Obec Arnutovce
Arnutovce 64, Arnutovce
Dátum: 16.03.2023
Poznámka:
Obec Báb
Báb č. 465, Báb
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0568/2017/V-PC (PDF)
Obec Báb
Báb č. 465, Báb
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0033/2021/V-PC (PDF)
Obec Báb
Báb č. 465, Báb
Dátum: 02.12.2016
Poznámka:
Obec Báb
Báb č. 465, Báb
Dátum: 10.05.2023
Poznámka:
Obec Babiná
Horná 97/2, Babiná
Dátum: 19.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0943/2017/V-PC (PDF)