AB Facility s. r. o.
Einsteinova 21, Bratislava
Dátum: 23.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0193/2021/T (PDF)
AGROKOMPLEX, spol. s r.o. Humenné
Suchý Jarok, Humenné
Dátum: 06.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0039/2017/T (PDF)
AGROKOMPLEX, spol. s r.o. Humenné
Suchý Jarok, Humenné
Dátum: 03.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0189/2021/T (PDF)
AGROSEV, spol. s r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
AGROTISA - BIOPLYNOVÁ STANICA s.r.o.
Boľská cesta 1/2226, Kráľovský Chlmec
Dátum: 16.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0017/2017/T (PDF)
AGROTISA - BIOPLYNOVÁ STANICA s.r.o.
Boľská cesta 1/2226, Kráľovský Chlmec
Dátum: 31.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0354/2021/T (PDF)
Akadémia policajného zboru v Bratislave
Sklabinovská 1, Bratislava
Dátum: 08.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0323/2017/T (PDF)
Akadémia policajného zboru v Bratislave
Sklabinovská 1, Bratislava
Dátum: 23.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0178/2021/T (PDF)
Akadémia policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0303/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Akadémia policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 23.01.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0405/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0211/2024/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Akadémia policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 28.02.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0303/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0405/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0170/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0050/2019/T (PDF)
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 18.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0050/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0192/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0233/2022/T (PDF)
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 22.01.2019
Poznámka:
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 19.11.2018
Poznámka: Zmena fixnej a variabilnej zložky ceny tepla
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0204/2024/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 07.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0170/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0050/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0192/2021/T (PDF)
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 26.01.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0248/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
ALLFINE s. r. o.
Strojnícka 59, Bratislava
Dátum: 23.11.2016
Poznámka:
ANDALEX , s.r.o.
Tehelná 42, Dunajská Lužná
Dátum: 18.12.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny